AktualityOficiálna stránka spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod.aktuality, ponuky, vyzvy, oznamenia

14. MARCA 2018 | Oznámenie o predĺžení lehoty

14. marca 2018 – Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie a vyhodnotenie ponúk, Výzva zo dňa 5.2.2018
+ otvoriť súbor + čítať viac

5.FEBRUÁRA 2018 | Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Logistické nákladné vozidlá"

Dátum zverejnenia: 5.2.2018
+ otvoriť súbor + čítať viac

17. OKTÓBRA 2017 | PREDAJ MLIEKA - MLIEČNY EXPRES

Milí zákazníci! Ochutnajte zdravé kravské mlieko priamo od farmára! Surové mlieko nie je tepelne upravené (pasterizované) vôňa a konzistencia je charakteristická. Náš mliečny automat zabezpečí denní zvoz čerstvého mlieka - v prílohe nájdete harmonogram predaja.
+ otvoriť súbor + čítať viac

7. JÚLA 2017 | Rekonštrukcia skladu obilia

Začiatkom júla boli ukončené rekonštrukčné práce na obilnom sklade. Táto viac ako 50-ročná budova si už zaslúžila rozsiahlu rekonštrukciu. Zlom stave bola strecha a podlahy, čím bola ohrozovaná kvalita skladovaných zrnín. Nízka nosná konštrukcia a usporiadanie strechy znemožňovali priamo v skladových priestoroch vyskladňovanie a naskladňovanie na veľkokapacitných dopravných prostriedkov. Práca prebehla vo viacerých etapách: demontáž starých plechov a konštrukcie, nosné obvodné steny boli nadmurované, predĺžené boli vnútorné oceľové nosné piliere a zmenilo sa konštrukčné riešenie strechy, bolo doriešené odvedenie zrážkových vôd. Novovybudované brány a stavebné riešenie interiéru umožňuje vstup aj veľkokapacitným dopravným prostriedkom.
Všetky práce boli zrealizované kvalitne a včas pred naskladnením novej úrody. Vedenia podniku ďakuje každému, kto prišiel k úspešnej realizácií projektu.

+ otvoriť súbor + čítať viac
Aktuálne ponuky
OČISTENÉ KAČICE A KURENCE
Očistené kačice a kurence predávame v predajni domácich výrobkov v Kráľovom Brode, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, a v sobotu od 8:00 do 12:00.
Bližšie informácie a objednávky: Monika Saláth - 0917 979 976
MODRÝ MAK
Predávame čerstvý mak v predajni domácich výrobkov.

Partneri
www.agrotradegroup.sk www.mliecnyexpres.sk www.mpsr.sk
Agrostaar KB spol. s r.o.
Kráľov Brod č.2 / 925 41 Kráľov Brod / Slovenská republika
Telefón: +421 (0) 31 778 03 50